kultúra lehetőségek vdszsz

XIII. LEÓ Pápa, Halasi Zoli, Meleg János, Dr. Homolya Róbert HOGYAN KAPCSOLÓDNAK ŐK EGYMÁSHOZ? 2.Rész

Olvasási idő: 2 perc

 

Bár a Rerum Novárum 129 évvel ezelőtt íródott, útmutatásai ma is aktuálisak, megtartásuk pedig lehetővé teszi egy értékesebb világ megteremtését.

 

Kedves Szakszervezeti Vezetők!

Az enciklika és az alacsonyabb rendű Mt. alapján is a Ti feladatotok a munkavállalók (a kiszolgáltatottak, az elnyomottak, az önmaguk sorsát irányítani nem tudók) védelme. Hogyan tudjátok ezt teljesíteni? Úgy, hogy nem játszotok össze a munkáltatóval a munkavállalók kárára. Nem köttök rájuk nézve hátrányos megállapodásokat, és ha a munkáltató részéről jogsértéseket észleltek, akkor a lapítás helyett minden törvényes eszközt felhasználtok annak megszüntetésére
(pl.: ki nem fizetett helyettesítési díjak).

 

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!

Az elmaradt helyettesítési díjak megfizetésére nemcsak a Kúria döntése alapján lenne köteles, hanem a Mindenható akarata alapján is.

Reméljük, hogy egykori piarista diákként nem hagyja figyelmen kívül az Isten szavát és az Egyház tanításait.

Az isteni és az emberi törvények alapján is kérjük, hogy az elmaradt helyettesítési díjakat az érintettek számára utólagosan megfizetni szíveskedjen.
Továbbá kérjük, hogy a reprezentatív szakszervezeti vezetőkkel kötött korrupt rendszert felszámolni legyen kedves.

 

Kedves Vasutasok!

Kérjük, hogy jelen helyzetben is a munkátokat becsületesen és hűen végezzétek. S ha az érintettek annyira megátalkodottak a bűnben,
hogy továbbra sem bánnak veletek úgy, ahogy azt az isteni és emberi törvények megkövetelik, akkor végső eszközként élnetek kell
a sztrájkjoggal, amelyet XIII. Leó pápa is elfogad, mint lehetséges végső érdekérvényesítő eszközt.

 

Ha minden fél a Rerum Novárumban foglaltak alapján fejtené ki tevékenységét, akkor előállna az a paradicsomi állapot,
amelyben mindenki jól érezné magát, és előrehaladna az üdvössége elnyerésében.

 

Isten az embert nem ezekre a törékeny és mulandó földi dolgokra, hanem az örökkévaló mennyország számára alkotta,
s a földet nem állandó lakásául, hanem ideiglenes zarándoklása helyéül rendelte. Az örök boldogság szempontjából egyáltalán nem fontos, hogy bővelkedel-e az úgynevezett földi javakban, avagy szűkölködöl, hanem csakis az számít, hogy e javakkal miképpen élsz.

XIII. Leó pápa

 

XIII. LEÓ Pápa, Halasi Zoli, Meleg János, Dr. Homolya Róbert HOGYAN KAPCSOLÓDNAK ŐK EGYMÁSHOZ? 1.Rész