árulás eladva hazugság lehetőségek váltás vdszsz

VEDD KEZEDBE A SORSODAT!

Olvasási idő: 4 perc

 

Úgy tűnik, hogy már nem csak a VDSzSz Szolidaritás tagsága ébredezik, hanem a tisztségviselők, alapszervezeti vezetők egy része is hangot ad elégedetlenségének. Pironkodva mondják, hogy szégyellnek kiállni a tagjaik elé, és magyarázatot adni arra, hogy egy részük miért nem részesült az év végi jutalomból.
A tagság felé nagy hévvel meghirdetett “Nem hagyjuk” kampány is úgy tűnik (mint ahogyan előre megjósoltuk) kimerült a netes puffogásban.
Néhány színes bejegyzés mindenféle következmény nélkül, amit a net emlékként megőriz.

Úgy tűnik, mégis annyiban hagyták, már nem foglalkozik vele a kutya sem. A tagságnak szánt bejegyzéseken kívül nem találjuk nyomát tiltakozó levélnek
a MÁV vezetői felé.

 

A minap is csak egy újabb, már a gyászszíneit magára öltő plakátra futotta:

Amiben ismét felemlegetik a jegyvizsgálóknak szánt díjazást, abban az esetben, amikor van legalább még egy fő utazó a fedélzetre vezényelve,
de forgalmi kötelezettsége miatt a vezetőálláson látja el feladatát.

Erről már korábban írtunk, hogy mennyire “húsbavágó” kérdés is ez, bértárgyalások idején:

ÍGY BESZÉLNEK MELLÉ A TAGDÍJADÉRT CSERÉBE, AVAGY AZZAL NEM FOGLALKOZUNK, AMI FONTOS

 

Azt is nehezen hiszi el a tagság, hogy a tisztségviselőknek nincs információjuk arról, hogy jövő évre mennyi keresetnövekedést szeretne a szakszervezet elérni.

Pedig ez igaz, a különböző választmányok nem szavaztak, sőt nem is tárgyaltak a jövő évi bérkövetelésről,
amire az elmúlt 30 évben nem volt példa.

Még mindig nem tudja a tagság, hogy a szakszervezet milyen bérkövetelést fogalmazott meg 2020 -ra a MÁV Csoportnál.

 

Az már csak hab a tortán, hogy a 2020 január 7. -én kiadott közleményben arról beszélnek, hogy fel kéne gyorsítani az idei évre vonatkozó bértárgyalásokat.
A számokról a közleményben is mélyen hallgatnak. Persze így nem kell tartani attól, hogy nem teljesült a követelés,
hiszen lehet mondani, hogy pont annyit kértek, amennyit adtak.

 

Az is erősen kétséges, hogy a KVKF nevű gittegylet valóban hatékonyabban tudná képviselni a vasutas munkavállalók érdekeit egy bértárgyalás során.
Minden esetre a legitimitását bizonygató Halasi a három reprezentatív vasutas szakszervezet nevében, Dávid Ilonát kérte fel, hogy hívja össze
a munkáltatók nevében a “plenáris ülést”.  “Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus” Horatius. (Vajúdnak a hegyek és egeret szülnek)

 

Érthetetlen, hogy miért titkolózik a vezetés! Miért nem nyilvános egy olyan ügy, amely szakszervezeti tagságtól függetlenül a teljes vasutasságot érinti.
A tagoknak különösen joguk van tudni, hogy a szakszervezet, amelynek évente több tízezer forint tagdíjat fizetnek, hogyan képviseli őket.
Milyen bérköveteléseket fogalmaznak meg, hogy haladnak a tárgyalások, milyen engedményeket lehet tenni a megállapodás érdekében.

 

Halasi csakúgy mint a teljes elnökség, régi motorosok. Gaskó és Bárány mellett átéltek néhány bértárgyalást, és ha személyesen mindenki nem is vett részt
az egyeztetéseken, minden információt megkaptak az elnöktől és az alelnöktől. Tehát pontos ismereteik és személyes tapasztalataik vannak
nem csak a hatékony tárgyalási technikákról, hanem arról is, hogy milyen egyéb törvényes lehetőségeik vannak, amikkel akár élni is lehet.
A követelések nem teljesülése esetén kilátásba lehet helyezni kollektív munkaügyi vitát, demonstrációt, sőt, akár sztrájkot is,
hiszen megfelelő feltételekkel erre adott a lehetőség. És erről illik folyamatosan tájékoztatni a tagságot is, nem pedig titkolózni.

 

A másik sokakat érintő kérdés a helyettesítési díjak esete. Jogerős bírósági ítélet van arról, hogy amennyiben a munkáltató
egy adott feladatra minimális létszámot ír elő, és a munkát kevesebb munkavállaló végzi, részükre jár a helyettesítési díj.

LEHET HOGY NEKED IS MILLIÓKKAL TARTOZIK A MÁV? HELYETTESÍTÉS (Tájékoztató)

Ezt a díjat az ítélet ellenére a munkáltató nem hajlandó kifizetni. Mit tesz erre a szakszervezet? Semmit.
Vagy még annál is rosszabbat. Cinkosan összekacsint a munkáltatóval, megállapodásban rögzítik,
hogy csak 2020 01. 01. -től fogják fizetni a pótlékot, miközben a létszámnormát felülvizsgálják és csökkentik azt.
A már teljesített helyettesítés ellenértékről sehol egy szó sincs. Pedig jár! 3 évre visszamenőleg jár.

 

Összehasonlításként nézzük mi a helyzet az Egységes Közlekedési Szakszervezet háza táján. A szakszervezet már tavaly ősszel átadta 15 % -os követelését
a BKV vezetésének, azonban eddig a tárgyalások nem vezettek eredményre, a munkáltató ugyanis még nem közölte álláspontját.
Tavaly a BKV -s munkavállalók 8 % -os emelésben részesültek, ami a MÁV -os 5 % -kal szemben némileg kedvezőbb volt.
Igaz, ők nem kötöttek 2017-19. évekre három éves megállapodást, így nem volt megkötve a kezük. Az EKSZ akkor is 15 % -ot akart elérni,
a cégvezetés 5 % -ot ajánlott, azonban némi sztrájkfenyegetés hatására végül is 8 % -ban egyeztek meg.

 

Ez a példa azt igazolja, hogy egy három éves megállapodással a szakszervezetek saját lehetőségeiket korlátozzák.
A tapasztalatok szerint kedvező gazdasági körülmények esetén sem lehet a munkáltatót a minimálisan megfogalmazott mértéktől kedvezőbb díjazásra bírni.

 

Egyre többen teszitek fel a kérdést, hogy miért érdemes szakszervezeti tagnak lenni, illetve hogy van-e olyan szakszervezet, amely elég harcos ahhoz,
hogy hatékonyan képviselje az érdekeinket és ne csak saját jólétét helyezze a tagság akaratával és érdekével szemben.

 

Örömmel tudatjuk, hogy az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete
a jelenlegi tagdíjad feléért nyújt hatékony érdekvédelmet.
Erre Bárány Balázs Péter elnök a garancia.

 

Hát kell ennél több?!

 

További részletek és a belépési dokumentumok a következő cikkben találhatóak:

FELHÍVÁS!