árulás eladva hazugság vdszsz

SZAKSZERVEZETI TISZTSÉGVISELŐK JAVADALMAZÁSÁRÓL

Olvasási idő: 3 perc

 

Egy régebbi sajtóközlemény került elő, amely talán most, hogy a vasutas munkavállalók januári fizetésemelése
még képlékeny, elég időszerűnek tűnik ismét bemutatni KOMMENTÁR NÉLKÜL!

 

Szakszervezeti tisztségviselők javadalmazásáról – A Vdszsz Szolidaritás sajtóközleménye

Vissza facebook twitter Nyomtatás Küldés


Újra nyilvánosságra került az egyik napilap hasábjain a vasúti ágazatban tevékenykedő szakszervezeti tisztségviselők javadalmazásának kérdése, amit később más újságok is átvettek. A VDSzSz a szakszervezetek elleni támadásként értékeli a cikkek egy részét, amelyekből süt
a rosszindulat. Nyilvánvaló, hogy a felelőtlen cikkek és íróik egyedüli célja, hogy feltüzeljék az embereket a szakszervezetek és a normalizált munkaügyi kapcsolatok ellen: mindez a VDSzSz számára elfogadhatatlan, az ormótlan támadások miatt helyreigazítást kérünk az érintett lapoktól…

A VDSzSz tisztségviselői – a többi érintett szakszervezet, így a VSZ, MOSZ, PVDSZ tisztségviselőihez hasonlóan – bérüket törvényes úton kapják azoktól a vasúti társaságoktól, amelyeknél alkalmazásban állnak. A jövedelmek mértékét minden esetben a vasúti cégek szabályai szerint állapították meg. Szakszervezetünk tisztségviselői közül sokan több diplomával rendelkeznek, ami nem ritkán a munkáltató oldalán még több jövedelmet jelenthetne számukra.

Szemben a munkáltató nagy létszámú apparátusával, a tisztségviselők egyedül kénytelenek nagyon értékes, felelősségteljes munkájukat elvégezni. Az ilyen és ehhez hasonló tartalmú cikkek azt a benyomást keltik, mintha a szakszervezetben végzett munka fölösleges lenne.

A vasúti ágazat cégei és Szakszervezetünk között rendszeresen születnek érdekvédelemmel kapcsolatos szakmai megállapodások, melyek közül egy sem titkos, ahogy ez a megállapodás sem volt az. A megállapodás négy évig nem mondható fel, a benne foglalt kiszámítható jövedelmek pedig éppen a megvesztegetés ellen hatnak, mivel megakadályozzák, hogy egy tisztségviselőt – „szívesség” fejében – több bérrel „jutalmazhasson” a munkáltató. A leghatározottabban visszautasítjuk azokat a vádakat, amelyek arra utalnak, hogy a VDSzSz bármelyik tisztségviselője eladta volna magát a munkáltatónak: az elmúlt négy évben is hasonló jövedelmi viszonyok között folytatták tisztségviselőink munkájukat, ennek ellenére a vasúti ágazatban áttörő jelentőségű sikereket értünk el tagjaink és a vasutas társadalom számára.

A 2003-2006 közötti időszakban a vasutasok átlagos jövedelme 41 %-kal emelkedett. A reálbér növekedés nagy részben a VDSzSz által kiharcolt reformprémium következménye: a havonta fizetett, majd évente, az év vége alkalmával alapbéresített reformprémium kedvező hatása 2002 őszétől tart.

Az éves bérmegállapodás mértéke a MÁV-nál minden évben egyre jobban meghaladta az Országos Érdekegyeztető Tanács által meghatározott értéket: 2004-ben 4,5 %-kal, 2005-ben 7 %-kal, 2006-ban pedig 7,5 %-kal. Idén, amikor a Konvergencia-program 4 százalékos reálbércsökkenést irányzott elő, a vasutasok reálkeresete négy százalékkal nőtt a 14-15 százalékos keresetnövekedés hatására.
A nemzetgazdasági átlagot a vasutas bérek növekedése szintén felülmúlta: 2004-ben 3 %-kal, 2005-ben 6 %-kal, 2006-ban pedig 5 %-kal.

Különösen fontos, hogy Magyarországon egyedülálló módon a MÁV-nál munkaidő-csökkenés mellett valósult meg bérfejlesztés az elmúlt időszakban. Átlagosan a vasutasok kötelező heti munkaideje 36 és 37 óra között van a hazánkban általánosan alkalmazott 40 órával szemben.

A MÁV-nál a munkavállalók szempontjából a vasúttörténet legkedvezőbb kollektív szerződése van jelenleg érvényben. Sikerült elfogadtatnunk a MÁV Igazgatóságával, hogy csak azokat a tevékenységeket vigye társaságba, melyek nyereséges működése biztosítható. Az elmúlt évek legjelentősebb, legtöbb vasutast érintő tevékenység-kihelyezése a MÁV Cargóé volt, a jogutódlással a céghez átkerült munkavállalók azonban az érdekvédelmi munkának köszönhetően lényegesen kedvezőbb pozícióba kerültek, mint a MÁV-nál: magasabb bérfejlesztésben részesültek kétéves foglalkoztatási garancia mellett.

A 2007-2010. évekre szóló középtávú megállapodás további négy évre rendezi a munkavállalók foglalkoztatási helyzetét. A megállapodás
a többi között tartalmazza, hogy az operatív végrehajtó vasútüzemi tevékenységet ellátó munkavállalók közül a MÁV senkit nem bocsáthat el rendes felmondással. Az elmúlt időszakban a VDSzSz tagjai közül senki nem kényszerült munkahelye elhagyására, aki a MÁV-nál kívánt maradni.

A VDSzSz Szolidaritás jelen nyilatkozatával lezártnak tekinti a szakszervezeti tisztségviselők javadalmazásának kérdését.

VDSzSz Szolidaritás

forrás: liganet.hu