bíróság eltitkolva választási csalás

ÉRDEMES VOLT?

Olvasási idő: 3 perc

 

Bűncselekmény ügyében 01149/1848/2019 szám alatt nyomoz a Budapest XIV. Kerületi Rendőrkapitányság.

 

Erről korábban már beszámoltunk:

ELRENDELTÉK A NYOMOZÁST

 

A XX. Küldöttgyűlés küldöttei között szétosztott mandátumok a küldöttek által képviselt tagok számával nem azonosak. Emiatt a választások eredménye kérdéses.
A nyomozóhatóság a Btk. 345. §-ba ütköző és aszerint büntetendő hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény ügyében folytatja a nyomozást,
amely bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni.

 

Szomorú ügy, amely sötét árnyat vet a 30 éves VDSzSz Szolidaritás regnáló vezetőjére. Pedig bőven volt módja és ideje átgondolni cselekedeteit.
A küldöttgyűlés előtt kettő nappal – ahogyan a részünkre elküldött hangfelvétel azt hűen tanúsítja – elé tárták a szégyenletes csalást igazoló dokumentumokat.
De nem csak neki, hanem az alelnök kérésére a tárgyalásba később bekapcsolódó FB elnöknek is. Ám sem Halasi Zoltán, sem pedig Oroszi Rudolf nem cselekedett.
Az elnök kijelentette, a jelen lévők nem ismerik a VDSzSz működését, és ha valami nem tetszik el lehet menni a bírósághoz, ügyészséghez. Nos, mindkettő megtörtént,
ahogyan azt látjuk. Az FB elnök a hangfelvételt meghallgatva, csupán azon vihorászott, hogy milyen buta volt, hogy kifecsegte konspiratív cselekedeteiket. Hát igen.
A hölgyek hajlamosak pletykálkodni. Miután az elnök, mint kutya a vizet, lerázta magáról az őt felkereső tagokat, az alelnök a törvényesség felett éberen őrködő FB elnökhöz még aznap levelet intézett. Miután kizárólag Halasi Zolán és Oroszi Rudolf részéről cinkos passzivitást tapasztalt, másnap ugyancsak levélben fordult
a küldöttekhez, felhívva figyelmüket a várható következményekre. Mint az ismert teljesen feleslegesen. A történtek miatti szükségszerű cselekvési vágy szintje
nem érte el, sem a VDSzSZ Szolidaritás, sem az FB elnök, de még a küldöttek többségének az ingerküszöbét sem. Nem úgy, mint a bíróságét,
illetve a nyomozóhatóságét. Pedig az alelnök a küldöttgyűlésen a küldöttek előtt szóban is részletesen előadta a történteket, és indítványozta a skandalum tisztázásáig
a küldöttgyűlés elhalasztását. Nos igaza van Halasi Zolinak. Valóban nagyon kevesen tudják miként működik a szakszervezet.

VDSzSz Szolidaritás XX. KÜLDÖTTGYŰLÉS

 

 

Íme az FB elnökhöz írt levél:

 

Tisztelt FB elnök úr! Kedves Rudi!

Ma délelőtt, mint azt te is tudod, felkerestük a VDSZSZ Szolidaritás elnökét  annak érdekében, hogy a küldöttgyűlés szabályos megtartásának biztosítása érdekében a mandátumok kiosztását vizsgálja felül. Ugyanis tudomásunkra jutott, hogy a tagdíjlevonási listákon szereplő,
a tag hovatartozását bizonyító adatok a választások befolyásolására irányuló törekvés eredményeként nem egyeznek adott alapszervezetbe ill. tagcsoportba tartozó adatokkal.

 

Ebből adódóan a Felügyelőbizottság által kiosztott mandátumok számomra egyelőre ismeretlen számban nem a valós taglétszám alapján került meghatározására. Vélelmezésünk igazolására a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat bemutattuk illetve a hangfelvételeket lejátszottuk.

 

Az elnök a felelősséget magától elhárítva az FB-t jelölte meg, mint a mandátumok meghatározásáért felelőst. Ezért is kértelek arra,
hogy a megbeszélés további részén legyél jelen. Az elnöki irodába érkezve újfent megerősítetted,
hogy a mandátumokat a 2019 február havi tag-díjbefizetési nyilvántartás alapján határoztátok meg.

Ezen eljárás során az FB egy alkalommal sem ülésezett.

Tekintettel a fentiekben írottakra, a küldöttgyűlés törvényes megtarthatósága és a választások szabályszerű és tisztességes lebonyolítása érdekében a tagok hovatartozását igazoló dokumentumok, és a 2019 február havi tagdíjbefizetések adatai gondos összevetése után kérem
a mandátum kiosztások helyességét ellenőrizzétek, és az eltérések esetén a valós mandátumszámra irányuló korrekciót végezzétek el,
majd a jogos mandátumszámról az érintett küldöttet értesítsétek.

Továbbá, az eltérések okát a mai napon általad is megismert bizonyítékokat is felhasználva teljes körűen kivizsgálni szíveskedjetek.

Bp., 2019.05.20.

Köszönettel:

Bárány Balázs Péter

alelnök

 

És a tagok (küldöttek) részére írt levél:

 

Tisztelt Tagtársak!

Tekintettel arra, hogy az ismert adatok (bizonyítékok) és körülmények az egyes küldöttek mandátumszámát kérdésessé tették tegnap
a felügyelőbizottsághoz fordultam, kérve az eltérések okainak megállapítását, és a mandátumszámoknak az adott küldötthöz tartozó
valós taglétszám szerinti meghatározását.

A felügyelőbizottság megkeresésemre ezidáig nem reagált.

A fentiek okán joggal megállapítható, hogy a küldöttgyűlésen megejtett szavazások és választások emiatt nem lehetnek jogszerűek.

Amely azt jelenti, ha az arra jogosultak közül bárki a küldöttgyűlés által hozott határozatokat ill. választásokat megtámadja a bíróság nagy valószínűséggel helyt fog adni a keresetének, amely a küldöttgyűlés határozatainak és a választások eredményének megsemmisítését jelenti. Egyben elrendeli a megismételt küldöttgyűlés megtartását.

Ezért javaslom, hogy a mandátum kiosztások ügye rendezését követően az elnökség döntsön a küldöttgyűlés új időpontjáról.

Bp., 2019.05.21.

Üdvözlettel:

Bárány Balázs Péter

alelnök

 

Köszönjük a kapott hanganyagot.

Úgy tudjuk, hogy Halasi Zoltán, a volt alelnök (Bárány Balázs) irányába a bíróságnak tett nyilatkozata szerint, kifejezetten haragos viszonyt tart fenn.