árulás baleset sötét jövő

ÁPRILIS 28. A MUNKAHELYI BALESETBEN MEGSÉRÜLTEK ÉS ELHUNYTAK EMLÉKNAPJA

Olvasási idő: 3 perc

 

Pár mondat a munkabalesetben elhunyt, illetve megrokkant munkavállalók emléknapjának tiszteletére.

A vasútnál különös, kiemelt tisztelet és elgondolkodás kell, hogy övezze e napot. A néha rakoncátlanná váló vasparipa megzabolázása nem mindig sikerül.

Sajnos minden évben áldozatokat követel a sínek világa. Sokan az életüket vagy egészségüket (idülté váló szervi nyavalyáktól sújtva, a feszített mostoha munkakörülmények okán megrokkanva) a nem egyszer bizony embert próbáló szolgálataik során.


forrás: ommf.gov.hu

Tisztelet és megbecsülés jár mindazoknak akik e mai vészterhes időben is rendületlenül helytállnak. Bátran megmutatva társaik áldozata erőt és hitet ad nekik. Nem csak hajózni muszáj az élet árán is, de a vasútnak is menni kell.

Ha a vasút megáll az élet áll meg.

Mindezt jól tudják akik a hajnalokban és az éjszakákban is vigyázzák az acél ereket.


forrás: ommf.gov.hu

Nagyon galád dolog e tiszteletet és feltétlen elismerést érdemlő hivatástudattól áthatott vasutasok elszántságával visszaélni.

Évek óta kábítani őket soha meg nem valósuló szép szavakkal, miközben az egészséges és biztonságos munkavégzéshez előírt feltételek megvalósulása jobbára csak papíron létezik.


forrás: ommf.gov.hu

Hiába ítél Hazánk legfőbb bírói testülete a vasutasok javára. A vasút alkalmanként fátyolos tekintettel kamerába néző orákulumainak kenetteljes mondatai nem járnak együtt egy jogállamban elvárt múlt, és jövőben a sérelmek orvoslására alkalmas tisztességes és méltányos tettekkel.


forrás: ommf.gov.hu

A veszélyes üzem dacára, az Mt. ben biztosított jogot mélyre elásva, a MÁV vezetése immáron ígéretei ellenére sem hajlandó legalább a veszélyes üzem közvetlen működtetésében foglalkoztatottak esetében a napi rendes munkaidő, a számukra elrendelhető eszement mértékű rendkívüli munkavégzés óráinak számának csökkentésére, a hatékony mértékű fizetett rekreációs szabadság biztosítására. Nem is szólva az áldozatos munkáért joggal elvárt korrekt és tisztességes munkabérről, amely ez évi változtatása is messze elmaradt a beharangozott mézesmadzagként húzogatott ígérgetések mértékétől.


forrás: ommf.gov.hu

Hát persze hogy nem. Hiszen akkor ugrik a bérköltségek minimalizálásának megvalósítása után járó “prémcsi”.


forrás: ommf.gov.hu

További részleteket a Munkavédelem, Foglalkoztatás-felügyelet honlapján olvashatóak.

Mindehhez pedig a tagság és vasutasság egésze előtt rémülten eltitkolt havonta millió forintért színlelt szerződésekkel álcázottan megvett egyes szakszervezeti linkek Júdásként asszisztálnak.

Az emlékezés napján tisztelettel kérjük, hajtsunk fejet Kovács Mihály Újszász állomáson évtizedeken át a vasutat hűen szolgáló volt rendelkező forgalmi szolgálattevő, tag előtt.

Őt, mint azt bizonyára sokan tudjátok a vasút Biztonsági Főigazgatósága koholt bizonyítékok alapján tette felelőssé egy 2016 -ban bekövetkezett balesetért.

A MÁV Zrt. akkori Felügyelő Bizottságának elnök asszonya, Kondor Balázs úr, mint a Szolnok Forgalmi Csomóponti Főnökség volt vezetője, a VDSzSz Szolidaritás akkori, azóta a csalók által elűzött alelnöke, és Czentnár Béla, aki nem csak a VDSzSz Szolidaritásból, hanem a MÁV Zrt. -től is száműzött lett (mint volt szakszervezeti tisztségviselő) állhatatos kiállásuk következtében a rendőrség a büntetőeljárást megszüntette.

Majd hónapokkal a VDSzSz Szolidaritás alelnökének a VÉT -eken, és FB. tagként ismételt fellépése nyomán később, dr. Homolya Róbert Kovács Mihályt rendelkező forgalmi szolgálattevőt és Visnyei Tibor váltókezelőt hozzájuk írt levélben REHABILITÁLTA.

Ám a siklásos baleset valós okairól azóta is hallgatnak.

Az ártatlan vasutasok több éves meghurcoltatásáért a felelősök mind a mai napig nincsenek megnevezve, megbüntetve.

Viszont Kovács Mihály rendelkező forgalmi szolgálattevőnél az igaztalan meghurcoltatás okozta lelki terhek végzetessé váltak. Az elmúlt év Szentestéjének napja előtt fiatalon, tragikus betegségben elhunyt.

Szerető vasutas felesége és három gyermeke gyászolja.

Reméljük e napon mindazok, akik felelősnek érzik magukat a tragédiáért, megtörten lelkükben, mély megbánással gondolnak munkatársukkal szemben elkövetett galádságra.

címlapfotó: Internet