bíróság hazugság választási csalás

A SZÓ SZERINTI JEGYZŐKÖNYV, AVAGY A GÁTLÁSTALANSÁG NETOVÁBBJA!

Olvasási idő: 3 perc

Zoltán az inkriminált XX. Küldöttgyűlésen a megrendelt testőrségének félelmet és dühöt keltő komor árnyékában,
minden résztvevő számára érthetően és jól halhatóan jelentette be, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel, majd az alapján SZÓ SZERINTI JEGYZŐKÖNYV készül!

 

Nos, szerinte ez az alábbi iromány a szó szerinti jegyzőkönyve a VDSzSz Szolidaritás XX. Küldöttgyűlésének,
amelyet jelentős határidő mulasztással a bírósághoz csak 2019. augusztus 13. -án volt mersze benyújtani, mintegy a tisztségviselő választási komédiát legitimizálandó.

A 2019 augusztus 09. -i állapotról akkor be is számoltunk:

TESSÉK MONDANI, MERRE VAN A BÍRÓSÁG?

 

Reméljük valakinél, valahol még megvan az a hangfelvétel, amely hűen őrzi a küldöttgyűlésen történteket, mert az iromány bizony arra alkalmatlan.
Mi több, az abban írtakat olvasva és összevetve a küldöttgyűlésen történtekkel okkal merül fel a közokirat hamisítás (Btk. 342. §) gyanúja.

 

A bíróságon tegnap megtekintett, a sok-sok órás történéseket eklektikusan csapongó nagyvonalúsággal, összedobott,
meghökkentően kurta jegyzőkönyvnek titulált, ellentmondásoktól hemzsegő, sok helyen értelmezhetetlen hevenyészettből csupán egy hamis tényközlés a sok közül:

A küldöttek által megválasztott, Tóth Enikő jegyzőkönyvvezetőnek a küldöttgyűlést követően, a szó szerinti jegyzőkönyv megírásához szükséges,
a küldöttgyűlésen elhangzottakat tartalmazó hangfelvételt, persze hogy nem adták át.

 

Helyette Zoltán a küldöttgyűlés bezártát követő pár órával, azon melegében a színe elé hívatta. Majd dr. Szabó Imre nélkülözhetetlen szakértő által,
már az előző napokban porig alázott tagtársnőnkkel, aki a szakszervezetünk ifjúsági tagozatának mind a mai napig választott – de az elnökség többségének cudar döntése miatt ellehetetlenített – vezető tisztségviselője fennhéjázva közölte – gonosz áruló lévén – szedje össze a holmiját és hagyja el a székházat,
mivel a munkavégzés alól mentesíti mindaddig, amíg ez év júliusának végéig munkaviszonya meg nem szűnik. Szomorú, de a nemtelen eljárás miatt Barna István, Bárány Balázs Péter, Cseh Béla Zoltán és Czentnár Béla elnökségi tagok által kezdeményezett elnökségi ülés a Zoltáni autodafénak (hitcselekménynek, hitítéletnek) szabad folyást engedett. Annak ellenére, hogy nevezettek az ülést szegény Enikő megtartása érdekében kezdeményezték.

Az elnökség többsége Zoli vágyát kielégítve tagtársnőjük elűzetése (kirúgása) mellett csörtette lándzsáját.

Tehát Zoltán a küldöttek kifejezett azirántú akaratát és döntését semmibe véve, nem tette lehetővé,
sőt akadályozta a szó szerinti jegyzőkönyvnek Tóth Enikő általi elkészítését.

Az irományban Tóth Enikő megtévesztő módon tartósan távollévőnek van feltüntetve.

 

Az pedig jogi nonszensz és természetesen a demokratikus működés megalázása, hogy a jegyzőkönyvnek aposztrofált firkálmány készítője,
a jegyzőkönyv hitelesítőjeként is aláírta a művét.

 

Meddig viseli a tagság, illetve a küldöttek sokasága az ismételt arcátlan semmibe vételüket?

 

 

A remekmű oldalait böngészve, azonban némi derű is eltölti az elképedt olvasót. Főként azon résznél, amely arról értekezik,
hogy a 2015 -ben tartott küldöttgyűlés napirendre tűzte, majd elfogadta a 2018 -as költségvetést, és a 2019 évi költségvetés tervezetet.

 

No, azért a MÁV cinkos hallgatása is kezd lehangoló lenni (…”mert vétkesek között cinkos aki néma.”… Jónás Könyve III. rész 10. szakasz).
Legalább valamifajta látványos szolidaritási akcióval érzékeltethetnék, hogy mennyire fáj nekik ha bántják az igen rövid pórázon tartott a vacsora asztalról lelökött mócsingokért ácsingózó, a fenséges kezüket nyaldosó leleményes, a gazdin csillogó tekintetettel csüngő, mindent aláíró kutyuskájukat.

 

címlapkép: vdszsz.hu