árulás választási csalás vdszsz

A felderített csalással kapcsolatban!

Olvasási idő: 2 perc

A felderített csalásokról értesítettük Bárány Balázst is, aki haladéktalanul tájékoztatást kért a felügyelőbizottságtól:

Tisztelt FB elnök úr! Kedves Rudi!

Ma délelőtt, mint azt te is tudod felkerestük a VDSZSZ Szolidaritás elnökét,  annak érdekében, hogy a küldöttgyűlés szabályos megtartásának biztosítása érdekében a mandátumok kiosztását vizsgálja felül. Ugyanis tudomásunkra jutott, hogy a tagdíjlevonási listákon szereplő, a tag hovatartozását bizonyító adatok a választások befolyásolására irányuló törekvés eredményeként nem egyeznek adott alapszervezetbe ill. tagcsoportba tartozó adatokkal.

Ebből adódóan a Felügyelőbizottság által kiosztott mandátumok számomra egyelőre ismeretlen számban nem a valós taglétszám alapján került meghatározására.

Vélelmezésünk igazolására a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat bemutattuk illetve a hangfelvételeket lejátszottuk.

Az elnök a felelősséget magától elhárítva az FB-t jelölte meg, mint a mandátumok meghatározásáért felelőst. Ezért is kértelek arra, hogy a megbeszélés további részén legyél jelen. Az elnöki irodába érkezve újfent megerősítetted, hogy a mandátumokat a 2019 február havi tagdíjbefizetési nyilvántartás alapján határoztátok meg.

Ezen eljárás során az FB egy alkalommal sem ülésezett.

Tekintettel a fentiekben írottakra a küldöttgyűlés törvényes megtarthatósága és a választások szabályszerű, és tisztességes lebonyolítása érdekében a tagok hovatartozását igazoló dokumentumok, és a 2019 február havi tagdíjbefizetések adatai gondos összevetése után kérem a mandátum kiosztások helyességét ellenőrizzétek, és az eltérések esetén a valós mandátumszámra irányuló korrekciót végezzétek el, majd a jogos mandátumszámról az érintett küldöttet értesítsétek. Továbbá az eltérések okát a mai napon általad is megismert bizonyítékokat is felhasználva teljes körűen kivizsgálni szíveskedjetek.

Bp., 2019.05.20.

Köszönettel: 

Bárány Balázs Péter 

           alelnök

Majd miután látta, hogy a felügyelőbizottság nem tesz semmit az ügy megnyugtató rendezésében,
értesítette a Küldötteket az alábbi levélben:

Tisztelt Tagtársak!

Tekintettel arra, hogy az ismert adatok (bizonyítékok) és körülmények az egyes küldöttek mandátumszámát kérdésessé tették, tegnap a felügyelőbizottsághoz fordultam, kérve az eltérések okainak megállapítását, és a mandátumszámoknak az adott küldötthöz tartozó valós taglétszám szerinti meghatározását.
A felügyelőbizottság megkeresésemre ezidáig nem reagált.
A fentiek okán joggal megállapítható, hogy a küldöttgyűlésen megejtett szavazások és választások emiatt nem lehetnek jogszerűek.
Amely azt jelenti, ha az arra jogosultak közül bárki a küldöttgyűlés által hozott határozatokat ill. választásokat megtámadja a bíróság nagy valószínűséggel helyt fog adni a keresetének, amely a küldöttgyűlés határozatainak és a választások eredményének megsemmisítését jelenti. Egyben elrendeli a megismételt küldöttgyűlés megtartását.
Ezért javaslom, hogy a mandátum kiosztások ügye rendezését követően az elnökség döntsön a küldöttgyűlés új időpontjáról.
Bp., 2019.05.21.

Üdvözlettel:

Bárány Balázs Péter
            alelnök

Mert egy tiszta és fair küzdelemben alulmaradni dicsőség, de egy előre kitervelt, csalássorozatban elbukni nem számunkra kudarc, mert mi egyenesgerinccel járhatunk továbbra is közöttetek, úgy, ahogyan eddig is! De a szégyen árnyéka rávetül mindazokra, akik ezt a galád és aljas tettet elkövették.

Természetesen a már meglévő és az időközben Tőletek kapott bizonyítékokkal kiegészített beadványunkat az ügyvédünk összeállította és azt a jövőhéten be is adja a megfelelő hatósághoz!

 

Így az igazság hamarosan kiderül!