bíróság cenzúra választási csalás vdszsz

A BÍRÓSÁG NEM JEGYEZTE BE HALASIT ÉS EMBEREIT A VDSzSz Szolidaritás ÉLÉRE!!!

Olvasási idő: 2 perc

 

Nem olyan régen (2020 január 08. -án) közlemény jelent meg a propaganda honlapon, amelyben próbálták magyarázni a bizonyítványt Halasiék, hogy miért nincs törvényesen bejegyzett képviselő
a VDSzSz Szolidaritás élén NYOLC HÓNAPPAL a XX. Küldöttgyűlés eltelte után sem.

 

Holott erre a törvény egyértelműen kötelezi a civilszervezeteket és 60 napot ad számukra
a változások törvény előtti bejegyzésére:

 

A már nyilvántartásba vett szervezet nyilvántartási adatait érintő változás esetén induló eljárás, melynek célja, hogy a bíróság
a változásokat a nyilvántartásán átvezesse. Kezdeményezésére a kérelmező jogosult.
A változás bejegyzésére irányuló eljárást
a változást (pl. létesítő okirat változása, képviselő személyében bekövetkező módosulás, stb)
követő 60 napon belül kell elindítani.
Ezen határidő elmulasztása esetén a törvényszék törvényességi ellenőrzést kezdeményezhet az ügyészségnél.

 

Természetesen minden szavukat bizonyítékokkal tudtuk megcáfolni!

 

A közleményükben nagyvonalúan csak annyit írnak, hogy:

 

A VDSzSz Szolidaritás mindemellett fellebbezett a bírósági titkár határozata ellen…

 

Azt már végképp kínos lett volna leírni, hogy amit megfellebbeztek, az nem más,
mint a Fővárosi Törvényszék ELSŐFOKÚ HATÁROZATA, amelyben elutasítja
a VDSzSz Szolidaritás változásbejegyzés iránti kérelmét a bíróság

 

13.PK.60.636./1989/86.sz.

 

végzésében!

 

Amely ellen fellebbeztek, így másodfokon folytatódik az ügy.

 

 

 

Ezen dokumentumok is bizonyítják, hogy TÖRVÉNYELLENESEN működik a VASÚTI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZOLIDARITÁS, melynek ILLEGITIM vezetői:

 

NEM HOZHATNAK DÖNTÉSEKET ÖNHATALMÚLAG,

NEM ÍRHATNAK ALÁ MEGÁLLAPODÁSOKAT, KSZ. MÓDOSÍTÁSOKAT,

NEM DÖNTHETNEK A SZAKSZERVEZET FORRÁSINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

FŐLEG NEM ÖSSZEGEK KIFIZETÉSÉRŐL, ELOSZTÁSÁRÓL,

 

más különben TÖRVÉNYT SÉRTENEK és azért a bíróság előtt felelnek mindazok, akik a törvénysértésekben részt vettek mind a VDSzSz Szolidaritás részéről,
mind a MÁV-Csoport részéről!

 

Egyszóval nincs TÖRVÉNYES elnöke és bejegyzett képviselője a szakszervezetnek!